Blogs
Nozares jaunumi, tendences un viedokļi

Mēs esam noskaidrojuši, kāds medus garšo pirmklasniekiem, viņu vecākiem un vecvecākiem!

Atgādinām, ka Latvijas Biškopības biedrība Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” ietvaros, katram valsts finansētajam, vispārizglītojošo skolu pirmklasniekam bija sarūpējusi dāvaniņu. Katrs bērns saņēma 3 trauciņus ar rapša, meža un dažādu ziedu medu. 

Apmeklējot LBB mājaslapu www.medus.lv, varēja aizpildīt anketu un izteikt savu viedokli par to, kurš medus garšoja vislabāk pašam pirmklasniekam, viņa vecākiem un vecvecākiem. 

Kopumā savu viedokli izteica 3804 respondentu.

Apkopojot anketu rezultātus, secinājām, ka pirmklasniekiem visvairāk garšo rapša medus (42%), dažādu ziedu medus (32%), meža ziedu medus (26%). Vecāku izvēle mazliet citāda – dažādu ziedu medus (40%), meža ziedu medus (32%), bet rapša medus (24%). Vecvecāku viedoklis sakrīt ar vecāku viedokli, pirmajā vietā izvēloties dažādu ziedu medu (44%), tad meža ziedu medu (32%) un rapša medu (18%). 

LBB ir sarūpējusi saldas un noderīgas pārsteiguma balvas skolotājiem, kuru klases bērni bija visaktīvāk piedalījušies aptaujā. Kā aktīvākās skolas šajā akcijā bija Olaines 2. vidusskola un Rēzeknes sākumskola, šo skolu 1.klašu skolotājas/skolotāji saņems īpašas pateicības balvas no Latvijas Biškopības biedrības.

Pārsteiguma balvas saņems arī 1. klašu skolotājas/skolotāji no:

 • Rāmuļu pamatskolas
 • Penkules pamatskolas
 • Salas pamatskolas
 • Aizputes pagasta pamatskolas
 • Preiļu 2. vidusskolas
 • Gulbenes Valdorfa pamatskolas
 • Variņu pamatskolas
 • Puzes pamatskolas
 • Palsmanes pamatskolas
 • Nautrēnu vidusskolas
 • Gaigalavas pamatskolas
 • Turlavas pamatskolas
 • Kalupes pamatskolas
 • Kalsnavas pamatskolas
 • Mežvidu pamatskolas
 • Lizuma vidusskolas
 • Daugavpils 11. pamatskolas
 • Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas
 • Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas
 • Biķernieku pamatskolas
 • Bikstu pamatskolas
 • Brenguļu sākumskolas
 • Dricānu vidusskolas
 • Gaujienas pamatskolas
 • Jūrmalas pilsētas pamatskolas
 • Kristiāna Dāvida pamatskolas
 • Matīšu pamatskolas
 • Murmastienes pamatskolas
 • Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas
 • Rankas pamatskolas
 • Remtes pamatskolas
 • Riebiņu vidusskolas
 • Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas
 • Salienas vidusskolas
 • Sikšņu pamatskolas
 • Stacijas pamatskolas
 • Staiceles pamatskolas
 • Vidrižu pamatskolas

Paldies visām iesaistītajām pusēm, un lai medains Jaunais gads!