Blogs
Nozares jaunumi, tendences un viedokļi

Augusts ir bitenieku ražas mēnesis, tātad ir laiks biteniekiem ievākt medu un veikt citus darbus, kā piemēram, rudens revīziju!

Biškopja darbi dravā augustā:

  • Atņem un sviež medu;

  • Sakārto bišu saimju ligzdas ziemošanai;

  • Veicina ziemojošo bišu saaudzēšanu;

  • Atbrīvo bites no varrām.

Augusts ienesuma ziņā dažkārt ir ļoti nabadzīgs mēnesis. Lielākā daļa nektāraugu noziedējuši, vien virši silos un purvājos var dāvāt bagātīgu ienesumu. Bet tur, kur viršu nav un tuvumā nezied speciāli audzētie nektāraugi vai vēlāk sētie griķu lauki, bitēm jāsāk paļauties uz pašu vāktajiem barības krājumiem. Augustā bieži nākas vērot, ka saimēs sarūk bišu barības medus apjoms un biškopji sāk piebarot bites ar cukura sīrupu.

Augustā vērojam, ka arī pašas bišu saimes gatavojas ziemai – šķiežas ar propolisu, cenšas sašaurināt stropa skreju un citādi novērst iespējamos siltuma zudumus ziemošanas laikā.

Šomēnes noteikti jāseko līdzi ērču invāzijai bišu saimēs un jāuzsāk varru apkarošana. Beidzoties ienesumam, samazinās arī peru daudzums bišu ligzdā un pieaug ērču kaitējums – proporcionāli lielākajā daļā peru šūniņu atrodas pa ērcei. Līdz ar to lielākam skaitam bišu tiek traucēta attīstība, pieaug risks saslimt ar kādu vīrusu slimību, un šādas bites bieži vien iet bojā jau pirms ziemošanas sākuma (vērojama klīniskā aina, kad strops pilns ar medu, bet galīgi nav bišu, māte ar dažām pavadonēm vientulīgi klejo pa kārēm).

Darbi bišu stropos

• Atgādinām iepriekšējā mēneša padomu: ienesumam beidzoties, jāatņem medus. To dara tikai tad, kad medus ir pilnībā nogatavināts un aizvākots.

• Izsīkstot ienesumam, samazinās bišu mātes dējības temps un sarūk peru apjoms bišu saimē. Dabiska vai mākslīga ienesuma radīšana šeit var lieti palīdzēt. Ja nav iespējas izvietot bites pie ziedošu nektāraugu laukiem, ieteicams mātes dējību stimulēt, saimes piebarojot ar cukura sīrupu. Jāatceras, ka biezas koncentrācijas sīrups lielās devās arī var ierobežot mātes dējību – šūnas tiek aizņemtas ar nogatavināšanai paredzētā sīrupa izvietošanu. Tāpēc augustā ieteicams saimes stimulēt ar vieglāku sīrupu, kas pagatavots attiecībā 1:1, un vienas piebarošanas devai nevajadzētu pārsniegt 0,3–0,5 litrus.

 

Dravas laukumā

  • Dravas laukumu sagatavo bišu piebarošanai un saimju apstrādei pret ērcēm.

  • Vasaras otrajā pusē, beidzoties ienesumam, pieaug bišu tieksme laupīt, tāpēc dravas laukumā nedrīkst atrasties nekas tāds, kas var pamudināt uz to, piemēram, bišu iztīrīšanai noliktas medainas kāres, vājas saimes ar plašām skrejām utt.

Dravas mājā

  • Arī augustā, tāpat kā jūlijā, biškopim nozīmīgs darbarīks ir medus sviede. Tomēr tā šomēnes nav vissvarīgākā – augustā vai septembra sākumā sāksies saimju piebarošana, tāpēc lielu uzmanību pievēršam sīrupa barotavām.

  • Tāpat kā iepriekšējā mēnesī, beidzoties ienesumam, biškopim paveras iespējas cīnīties ar varrozi, izmantojot kādu no ķīmiskajiem ērču apkarošanas līdzekļiem. Tāpēc šie preparāti laikus jāsagādā un jātur pa rokai.

Pirms saimju sagatavošanas ziemai un rudens piebarošanas, būtiski ir konstatēt esošo stāvokli bišu saimes ligzdā – to sauc arī par saimju rudens revīziju. Tajā noskaidro, cik daudz medus ir ligzdā, un atņem ziemošanai nepiemērotās kāres. Svarīgi ir pēc iespējas agri ligzdu sakārtot tā, lai medus vācējām būtu komfortabla ziemošana un kamols veidotos tieši uz ziemošanai piemērotām kārēm ligzdas centrā. Tikai pēc revīzijā konstatētā biškopis var sekmīgi organizēt savu darbu saimju piebarošanai vai pat pieņemt kardinālākus lēmumus, piemēram, saimes apvienot.

 

Juris Šteiselis