Blogs
Nozares jaunumi, tendences un viedokļi

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) ir dibināta 1994. gadā.

LBB ir biškopju profesionālā organizācija, kas apvieno gan profesionāļus, gan iesācējus un amatierus. Kopējais biedru skaits 2019. gada sākumā pārsniedza 3300 biedrus jeb aptuveni 2/3 no kopējā biškopju skaita valstī.

Latvijas Biškopības biedrības misija ir pārstāvēt biedru inetereses, veicināt biškopības nozares attīstību un stabilu izaugsmi Latvijā.

Biedrība ir atvērta visiem bišu saimju īpašniekiem, tai ir plaši sazarota struktūra, tās eksperti pārzina biškopības nozari, konsultē biškopjus un pārstāv biškopju intereses kā Latvijā tā ārpus tās robežām.

Biedrības mērķi ir nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus biškopības nozares attīstībai Latvijā.

Biedrības mērķi:

  • nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus biškopības nozares attīstībai Latvijā;

  • veicināt biškopības nozares ekonomisko attīstību, biškopības produktu ražošanu un realizāciju, kā arī nodrošināt Latvijas biškopju sekmīgu darbību Eiropas Savienības kopējā tirgus ekonomisko attiecību apstākļos;

  • radīt priekšnosacījumus valstī, lai visi biškopji stingri ievērotu dravu sanitārās normas un nepieļautu bišu infekcijas un invāzijas slimību izplatīšanos Latvijā;

  • organizēt un pārraudzīt zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar biškopības attīstību valstī;

  • piešķirtā finansējuma apjomā izstrādāt un īstenot projektus un programmas, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas un Eiropas Savienības likumdošana vai kuri ir nepieciešami nozares attīstības veicināšanai;

  • radīt priekšnosacījumus, lai valstī nebūtu iespējams pirkt un pārdot falsificētu biškopības produkciju, kā arī biškopības produkciju, kuras ražošanas un pirmapstrādes procesā būtu pārkāptas obligātās tehnoloģiskās prasības;

  • organizēt ciltsdarbu biškopības nozarē, izstrādāt un īstenot ciltsdarba programmas, sagatavot priekšlikums ciltsdarbu regulējošos normatīvo aktu projektiem;

  • veicināt Latvijas vietējās bites (Apis mellifera mellifera L.) ģenētisko resursu saglabāšanu;

  • veicināt dravu materiāli tehnisko nodrošinājumu;

  • organizēt pasākumus, kas pilnveido biškopju profesionālās zināšanas.

Sīkāku informāciju meklē šeit - www.strops.lv