Par mums

Biedrība "Latvijas Biškopības biedrība"

Biedrības mērķi ir nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus biškopības nozares attīstībai Latvijā...

Biedrības mērķi:

  • nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus biškopības nozares attīstībai Latvijā;
  • veicināt biškopības nozares ekonomisko attīstību, biškopības produktu ražošanu un realizāciju, kā arī nodrošināt Latvijas biškopju sekmīgu darbību Eiropas Savienības kopējā tirgus ekonomisko attiecību apstākļos;
  • radīt priekšnosacījumus valstī, lai visi biškopji stingri ievērotu dravu sanitārās normas un nepieļautu bišu infekcijas un invāzijas slimību izplatīšanos Latvijā;
  • organizēt un pārraudzīt zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar biškopības attīstību valstī;
  • piešķirtā finansējuma apjomā izstrādāt un īstenot projektus un programmas, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas un Eiropas Savienības likumdošana vai kuri ir nepieciešami nozares attīstības veicināšanai;
  • radīt priekšnosacījumus, lai valstī nebūtu iespējams pirkt un pārdot falsificētu biškopības produkciju, kā arī biškopības produkciju, kuras ražošanas un pirmapstrādes procesā būtu pārkāptas obligātās tehnoloģiskās prasības;
  • organizēt ciltsdarbu biškopības nozarē, izstrādāt un īstenot ciltsdarba programmas, sagatavot priekšlikums ciltsdarbu regulējošos normatīvo aktu projektiem;
  • veicināt Latvijas vietējās bites (Apis mellifera mellifera L.) ģenētisko resursu saglabāšanu;
  • veicināt dravu materiāli tehnisko nodrošinājumu;
  • organizēt pasākumus, kas pilnveido biškopju profesionālās zināšanas.

Sīkāka informācija: www.strops.lv