Medus un cukurs – konkurence vai alternatīva? - Medus vai cukurs, tā nav konkurence, tā ir alternatīva!

Saturs
Medus un cukurs – konkurence vai alternatīva?
cukurs
Visas lapas

 

Ļoti interesanta pieredze ar dažādām saldām vielām ir amerikāņiem. Internetā varam atrast dažādus stāstus - gan par to, cik medus ir labs un cik liela kļūda ir pieļauta pārlieku daudz aizraujoties ar cukura ēšanu. Gan arī par to, ko amerikāņu valdība(!) ir darījusi valsts mērogā, lai stimulētu medus lietošanu pārtikā.

Tā savulaik, 1986. gadā, tika izveidota Nacionālā medus padome (The National Honey Board - NHB) ar mērķi, lai šīs organizācijas darbības rezultātā, katrā amerikāņu ģimenē, katrā mājā medus tiktu novietots goda vietā. Visi medus ražotāji, pārstrādātāji, importētāji un tirgotāji iemaksā zināmu naudas summu organizācijas sākotnējiem izdevumiem (1 cents par mārciņu medus). Kopumā šie naudas līdzekļi tiek iedalīti divās kategorijās - importētāju ieguldījums un pašmāju ražotāju devums medus popularizēšanai. Tā piemēram, 2006. gadā salīdzinot ar 2005. gadu nacionālās medus padomes kopējais budžets bija $4 025 914, kas par 11% pārsniedza iepriekšējā gada budžetu. Iemaksas, kas tika saņemtas no importētā medus bija 69% no kopējām iemaksām, vietējā medus ražotāji - 31%. Amerikāņiem par sliktu jāatzīst, ka vietējā medus ražošana acīm redzot 2006. gadā gājusi uz leju - 2005 gadā vietējā medus devums bija 38% no kopējā Nacionālās medus padomes budžeta. Droši vien tas tiešā veidā saistīts ar saimju skaita sarukumu ASV pēdējos gados.

Nacionālā medus padome savākto naudu tērē medus popularizēšanai un biškopības atbalstam. Tā piemēram, nesen tika atvēlēta zināma summa dolāru, lai atbalstītu pētījumus par to, kāpēc ASV saimes iet bojā, pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ. Vai atceramies nesen preses slejās un internetā lasītos rakstus par 2005 gada nogalē un 2006 gada pirmajos mēnešos vērojamo saimju bojāeju daudzās ASV dravās? Amerikai biškopība ir svarīga nozare, daudz bišu saimju katru gadu tiek izmantotas lauksaimniecības kultūraugu apputeksnēšanā un loģiski, ka gan sabiedrības, gan pašu biškopības nozarē iesaistīto ļaužu prātus satrauc bišu saimju skaita samazināšanās.

NHB budžetā 2006. gadam, naudas līdzekļu izlietojums pa dažādām programmām bija sekojošs:

  • mārketings un medus popularizēšana - 58%,
  • administratīvie izdevumi - 15%
  • medus kvalitātes un ražošanas procesa uzlabošanai - 9%
  • neplānotām vajadzībām - 5%.

Kā redzam, lielākā daļa līdzekļu tiek novirzīti produkta popularizēšanai. Atzīstami, bet medus reklamētāji neizvēlas bezpersoniskas tā saucamās imidža reklāmas. Līdzekļi tiek tērēti, lai radītu informatīvos materiālus par iespējām dažādot ēdienkarti un lietot medu ikdienas uzturā. Tiek arī skaidrotas medus īpašības, tā vērtības un medus ietekme uz cilvēka organismu. Šādas aktivitātes palīdz medus patēriņa palielināšanā - pieaugums esot jūtams: 1990. gadā amerikāņi vidēji uz cilvēku patērēja 550 gramus medus, bet 90 gadu beigās jau 680 gramus. Tiesa gan, no jaunākiem avotiem uzzinām, ka pēdējos gados medus patēriņš atkal nedaudz ir samazinājies.

Nacionālās medus padomes materiāli ir brīvi pieejami internetā un interesentiem ieteicam apmeklēt šādu adresi: http://www.honey.com .

Daži amerikāņu autori ir pat ļoti agresīvi noskaņoti pret cukuru un izsakās, ka medus aizstāšana ar cukuru ir nožēlojama kļūda. Viņi raksta, ka cilvēces pašas labā būtu neizsakāmi vērtīgi atgriezt medum to īpašo statusu, kāds tam piemita visus daudzos gadsimtus jau kopš antīkās pasaules laikiem. Kad medus bija godā ne tikai kā pārtikas produkts un saldviela, bet arī to plaši lietoja medicīnā.

Diemžēl pasaule mainās, diez vai ir vērts lolot cerības, ka jel kas varētu palīdzēt medum atgūt to pašu vērtību un ieņemt to pašu vietu, ko agrāk. Un vai tas ir nepieciešams? Toreiz pasaule bija mazāk izglītota, daudz ko nezināja no tā, ko mēs zinām šodien. Mūsdienas piedāvā daudz vairāk izaicinājumu un iespēju un biškopības nozarē iesaistīto svētākais pienākums ir informēt sabiedrību par jaunākajiem atklājumiem medus pētījumos, par interesantām medus izmantošanas iespējām un par medus kā produkta vērtību. Lai medus nepazūd kopējā iespēju gūzmā.